Valné zhromaždenie 2019

You are currently viewing Valné zhromaždenie 2019

Po vydarenom Letnom zraze na Skalke v Kremnici pripravujeme pre členov stretnutie formálnejšie – svojím obsahom dôležité pre budúcnosť nášho fanklubu. Valné zhromaždenie má totiž pridanú hodnotu v tom, že zhodnotením výsledkov našej práce a akceptovaním aktuálnych požiadaviek FC Barcelona nájdeme cestu k zlepšeniu a zefektívneniu formy aj obsahu činnosti fanklubu.

Okrem správ o hospodárení a plnení programov z jednotlivých oblastí v aktuálnom roku budú ťažiskovými bodmi VZ voľba prezidenta PBEAT a schválenie nových stanov PBEAT. Diskusiu členov o všetkom, čo charakterizuje naše dobrovoľné rozhodnutie byť súčasťou slovenského fanklubu jedinečnej Barcy, považujeme za základ nášho fungovania. Parafrázujúc Kenedyho výrok – nepýtaj sa, čo ti môže dať fanklub, pýtaj sa, čo môžeš dať fanklubu ty – si uvedomujeme, že bez poznania vašich názorov, vašich požiadaviek a nápadov nevytvoríme z jednotlivcov celok, nenájdeme rovnováhu v tom, čo chceme, čo je možné a čo už je nad naše sily.

Radosti zo stretnutí predchádza práca a pre členov ju spodobuje využitie základného práva zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a rozhodovať. Veríme, že to využijete a svoju prítomnosť na VZ potvrdíte. Termín vám dávame do pozornosti v dostatočnom predstihu na to, aby ste si pracovné, rodinné a iné povinnosti zariadili tak, aby ste na VZ nechýbali.

Valné zhromaždenie sa uskutoční 30. novembra v Pezinku. Bude jednodňové – po pracovnej časti bude čas aj na neformálny program (ešte stále s možnosťou, že Barca bude s Atleticom Madrid hrať v deň VZ a pozrieme si spolu zápas). Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť len členovia fanklubu.

Dokumenty k rokovaniu budú prihláseným členom zaslané najneskôr do 24.11.2019 (správy o činnosti, nové stanovy, informácie k voľbe prezidenta)

Sumár dôležitých informácií:

Miesto konania – Palace Cafe Pezinok – https://www.facebook.com/palacecaffepezinok/

Nakoľko priestor dohodol náš člen Roman Farkaš a ide o jeho dobreho priateľa, celý podnik bude vyhradený iba pre účely nášho stretnutia.

Termín: 30.11.2019

Cena pre člena: 20 EUR (v cene prípitok, guľáš, pochutiny, minerálka/pivko)

Termín prihlasovania: 20.11.2019

Účasť na Výročnom valnom zhromaždení je nevyhnutné potvrdiť a zaplatiť na účet fanklubu IBAN: SK75 0900 0000 0050 4070 0071 do 20.11.2019 prostredníctvom nasledujúceho formulára:


Close Menu