Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras
Hlaváčikova 39
841 05 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42269369, DIČ: 20 23 97 44 47

Číslo transparentného účtu:
IBAN: SK75 0900 0000 0050 4070 0071

Close Menu