Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras je oficiálny fanklub FC Barcelona na Slovensku, ktorý bol predstaviteľmi FC Barcelona zaradený do zoznamu fanklubov dňa 11.2.2014.

V zmysle stanov Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras sa členom fanklubu môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

 • ctí hodnoty a filozofiu klubu FC Barcelona,
 • je fanúšikom FC Barcelona,
 • podá písomnú prihlášku a zaplatí členské.

Na kalendárny rok 2023 boli fanklubom schválené tieto druhy členstva:

JUNIOR

členstvo
10€ ročne
 • pre členov do 15. rokov
 • členská karta
 • lístky na zápasy s 5% zľavou
 • zájazdy na zápasy s 5% zľavou
 • 20% zľava v eshope fanklubu
 •  

BASIC

členstvo
20€ ročne
 • členská karta
 • propagačné predmety (pre nových členov)
 • lístky na zápasy s 10% zľavou
 • zájazdy na zápasy s 5% zľavou
 • 20% zľava v eshope fanklubu
 •  

Pre deti, ktorí majú oboch rodičov členov vo fanklube je členské na rok 2023 zadarmo!

Ďalšie výhody pre členov fanklubu:

Ako sa stať členom v roku 2023?

Existujúci členovia

Pre obnovenie členstva na rok 2023 je postačujúce zaplatenie členského!
Členovia, ktorí boli členmi fanklubu v roku 2022 majú lehotu do 30.10.2022 (termín nám bol daný zo strany FC Barcelona), dokedy je potrebné zaplatiť členský poplatok.

Členovia, ktorí obnovia členstvo po 30.10.2022 obdržia členské karty na rok 2023 postupne podľa toho, kedy budú fanklubu zaslané z Barcelony.

Členský poplatok na transparentný účet fanklubu číslo IBAN: SK7509000000005040700071 je možné uhradiť od 1.9.2022.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť identifikačné číslo člena vo fanklube a do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko.

Členske balíky pre rok 2023 budú členom, ktorí zaplatili členské do 30.10.2022 distribuované v mesiacoch február/marec 2023. Ostatným členom budú balíky doručované priebežne.

Noví členovia

V prípade členov, ktori neboli členmi fanklubu je potrebné vyplnenie prihlášky prostredníctvom formulára na stránke www.fcbarca.sk/prihlaska, a to do 30.10.2022.

Tento termín nám bol daný zo strany FC Barcelona, nakoľko od januára 2023 do marca 2023 sa budú vyrábať členské karty, tak aby boli fanklubom poskytnuté do konca marca 2023.

Členovia, ktorí obnovia členstvo po 30.10.2022 obdržia členské karty na rok 2023 priebežne, podľa toho kedy budú fanklubu zaslané z Barcelony.

Členský poplatok na transparentný účet fanklubu číslo IBAN: SK7509000000005040700071 je možné uhradiť od 1.9.2022.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť identifikačné číslo člena vo fanklube a do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko.

Členske balíky pre rok 2023 budú členom, ktorí zaplatili členské do 30.10.2022 distribuované v mesiacoch február/marec 2023. Ostatným členom budú balíky doručované priebežne.

Close Menu