Valné zhromaždenie 2018 – report

You are currently viewing Valné zhromaždenie 2018 – report

Vieme, že valné zhromaždenie (ZV) je najvyšším orgánom akejkoľvek organizácie – že je to platforma členov, ktorých spájajú nielen práva, ale aj povinnosti. A z praxe vieme aj to, že “schôdzovanie” nie je príliš populárne. Dôležitosť VZ je však nesporná. Nielen kvôli bilancovaniu hospodárenia, činnosti a plánovaniu ako pokračovať v budúcnosti, ale predovšetkým kvôli vyventilovaniu problémov, vydiskutovaniu si nejasností a prítomnosti dialógu, bez ktorého sa riešenia hľadajú veľmi ťažko. Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras je o futbale, o živote s Barcou a pre Barcu, o spoločných stretnutiach, zdieľaní zážitkov, sledovaní zápasov a rozhovoroch, v ktorých vieme niekedy viac ako tréner, koho treba postaviť do základu a kto je na odpis. Aj to k životu fanúška patrí. To je tá príjemná stránka dobrovoľného členstva v organizácii. Tá ťažšia sa týka organizácie, plánovania a zodpovednosti za celok.

Prečo píšem o VZ v Terchovej tak obšírne? Pretože niekedy naozaj treba prečítať viac ako pár viet, aby sa dalo spoločne pokračovať ďalej.

Na VZ v Terchovej sa zúčastnili tri desiatky členov. V porovnaní so šírkou členskej základne málo – aj v porovnaní s predchádzajúcimi VZ málo – aj preto podstatnú časť diskusie tvorilo hľadanie odpovede na to, prečo je to tak. Kde je príčina a čo sa zmenilo. Vyberám z názorov: pracovná či študijná zaneprázdnenosť. Nevyhovujúci termín – privysoká cena (predovšetkým, ak na stretnutie chcú prísť rodičia aj s deťmi). Málo atraktívny program. Slabá či nedostatočná komunikácia s členmi. Priveľa akcií počas roka…

Rámcové riešenia nájde každý člen aj v správach, ktoré odzneli na VZ. Podstatné však je, nájsť si chvíľu a prečítať si ich. A hlavne – reagovať. Napísať, vyjadriť sa, odporučiť – jednoducho povedať svoj názor – a myslieť pritom na realitu. Napr. – ak chcem atraktívnejší program, tak aký, kto ho zorganizuje a kde naň vziať peniaze. V tejto súvislosti odznela na VZ aj prosba, aby členovia PBEAT poukázali 2% zo svojej dane fanklubu (upozornenia na termíny a tlačivo nájdete vždy na webovej stránke www.fcbarca.sk). Kto sa doteraz nezaujímal o to, aký je objem členských príspevkov a čo sa z nich platí (členské karty a balíčky, poštovné, spracovanie účtovníctva…) a záujem má – k dispozícii je otvorený účet PBEAT. Zistí, že na atraktívny program počas stretnutí fanklubu finančné prostriedky nezostávajú. Všetko naviac doteraz fungovalo na sponzorskej báze – ktorú zabezečovali niektorí členovia a predovšetkým členovia výkonného výboru – bez nároku na akúkoľvek odmenu. Aj preto sa ku kvalite programu (resp. priblíženiu sa k nižším, malým alebo žiadnym poplatkom za účasť na akciách PBEAT) môžeme priblížiť v prvom rade poukázaním spomenutých 2% z dane.

Vďaka Rasťovi Nogovi sa VZ organizačne vydarilo. Vybral lokalitu, zabezpečil všetko potrebné, namiesto futbalového turnaja navrhol túru k Jánošíkovým dieram… Aj on je príkladom toho, že nestačí byť nespokojný, nestačí niečo vymyslieť – treba to aj zorganizovať, pretože “samo sa to” nespraví.

Tri dni v hoteli Bránica boli pracovné aj oddychové. Pre viacerých aj inšpiratívne. Či budú také aj ďalšie stretnutia, záleží od nás všetkých. Fanklub je o futbale a fandení najlepšiemu futbalu, ktorý reprezentuje (pre nás určite) Barca. Dá sa s týmito hodnotami žiť aj bez združovania sa do spolku. Ale ak sme sa už rozhodli patriť k jednej veľkej rodine, skúsme žiť s ňou a v nej. Je rozdiel, či má človek len zážitky – alebo mu do konca života zostávajú aj spoločné spomienky.

Visca Barca, Visca Penya!

Fotoreport

Zápisnica z VZ 2018_10_20

Správa o činnosti za rok 2017

Správa o športovej činnosti za rok 2017

Správa o hospodárení za rok 2017

 


Close Menu