Unikátna spolupráca FC Barcelona s detským fondom OSN- UNICEF – 3.časť

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras_symbol

3. UNIKÁTNA VÍZIA KULTÚRY ŠPORTU: ÉRA PREZIDENTA JOANA LAPORTU (2003-2010)

Predvolebná kampaň v španielských futbalových kluboch vlastnených ich členmi je veľmi tvrdým politickým bojom.

Zaujímavé skutočnosti z predvolebnej kampane víťaza volieb v FC Barcelona v roku 2003 Joanna LAPORTU hovoria podľa o tom, že jeho tím viedol historicky prvú, profesionálnu volebnú kampaň na post prezidenta vo futbalovom klube vlastnenom jeho členmi v Španielsku a pravdepodobne i celej Európe. Do procesu boli zaangažovaní volební špecialisti a mediálny expert, ktorí navrhli 7-týždňovú stratégiu kampane, ktorá zahrňovala tzv. „Plán zvratu“ prezentovaný členom klubu. Táto 100-stranová powerpointová prezentácia bola robená akoby profesionálnou konzultantskou firmou zahrňovala ich plány ako krok za krokom eliminovať dlh klubu, prebudovať futbalové družstvo a vrátiť FCB jej niekdajšiu slávu.“

Joan Laporta v roku 2003 musel najprv spolu so svojim tímom riešiť tzv. positioning FC Barcelona, ktoré neskôr zľudovelo do motta „More than a club“. Hodnotová stratégia klubu bola postavená na 4 pilieroch.

Podstatou prvého piliera klubu mala byť spaľujúco príťažlivá hra futbalového družstva seniorov, ktorá fascinuje v roku 2009 a 2010 divákov a deklasuje na športovom poli svojich súperov. Tento pilier v sebe kombinuje ofenzívne poňatie hry v duchu fair-play.

Obsahom druhého pilieru klubu bola unikátna spoločenská angažovanosť klubu. V tejto súvislosti môžeme popri tradičných nástrojoch ako je založenie nadácie klubu a jej činnosť vyzdvihnúť úplne iný a revolučný prvok. Po viac ako polročných rokovaniach prišlo v roku 2006 k dohode o vzájomnej spolupráci s detským fondom UNICEF, ktorý dnes pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom na celom svete. V rámci rozvojovej aj humanitárnej pomoci sa stará o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie. UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie – je jediným fondom OSN, ktorý nie je a ani nikdy nebol financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku a jeho na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov. UNICEF je totiž financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práve tento krok- uzavretie dohody o vzájomnej spolupráci medzi FC Barcelona a detským fondom UNICEF hodnotil Joan Laporta počas svojej prezentácie v roku 2010 ako svoj vôbec najlepší krok počas celého svojho funkčného obdobia ako prezident klubu!

FC Barcelona po prvý krát v svojej storočnej histórií takto dovolila, aby sa na jej dresoch na hrudi hráčov objavila reklama práve UNICEF, ktorý zároveň za tento priestor neplatil, ale práve naopak dostával od klubu finančné plnenie vo výške 1,5 milióna EURO. Krok v tom čase veľmi zadlženého klubu bol veľmi pozitívne hodnotený práve pre túto skutočnosť, pretože klub zároveň odmietol inú ponuku od nemenovanej obchodnej spoločnosti, ktorá mu za tento identický priestor ponúkala 20 miliónov EURO ročne. Následná spolupráca FC Barcelona s UNICEF znamenala vznik 15 centier XICS (Medzinárodná sieť centier solidarity) v 12 krajinách po celom svete. Od roku 2007 prichádza k spolupráci FC Barcelona s UNESCO, od roku 2008 s UNHCR, každá hráčska zmluva v FC Barcelona obsahuje tzv. antirasistickú klauzulu zaväzujúcu hráčov klubu atď.

Laportov tím dokázal túto spoluprácu s UNICEF zároveň v krehkej harmónií skombinovať s víziou „Cirque du Soleil“- zmenou marketingovej orientácie klubu z iba španielskeho trhu na trh celosvetový v zmysle idei „Catalan and opened to the world“. Medzi pozitíva jeho prezidentovania patrila zvýšenie výnosov klubu s využitím marketingového potenciálu klubu na nových trhoch po celom svete, najmä v Ázii a USA. Globalizácia zo sebou priniesla nutnosť vytvorenia silných marketingových organizácii i v športe. FC Barcelona tento trend zachytila, keď dokázala zvýšiť výnosy klubu v období 2003 až 2010 z 170 na 455,5 miliónov EURO. Zároveň dokázala v praxi byť úspešná i na športovom poli. Mať schopnosť „iba dobre predávať dresy“ dnes na úspech v profesionálnom futbale nestačí. Táto schopnosť spolu s športovou stránkou tohto priemyslu tvoria spojené nádoby a športový úspech si vyžaduje harmóniu oboch, keďže hodnoty našťastie ešte stále i v profesionálnom futbale sú tvorené najmä úspechom v procese športového súťaženia.

Obsahom tretieho resp. štvrtého pilieru klubovej filozofie je už spomínaný multi- športový charakter klubu a tzv. spojenie veľkých svetových hviezd a mladých hráčov vychovaných v akadémií FC Barcelona s názvom La Masia ako je napr. argentínsky klenot klubu pôsobiaci v nej od 12 rokov Lionel Messi, ktorý získal titul FIFA WORLD PLAYER OF THE YEAR 2009.

ZÁVER: ČO ZNAMENÁ BYŤ SKUTOČNE ÚSPEŠNÝ V PROFESIONÁLNOM ŠPORTE (FUTBALE) V 3.TISÍCROČÍ ?!

Inšpiratívne pri hĺbaní nad otázkou uvedenou v nadpise sú i myšlienky prezidenta UEFA Michela Platiniho označovaného za tzv. futbalového romantika, ktorý v prejave pre poslancami Európskeho parlamentu 18. Februára 2009 povedal: „My kategoricky odmietame byť spútaní zvieracou kazajkou alebo zviazaní dogmatickými modelmi, ktoré sú založené na falošnom stotožnení sa s myšlienkou, že profesionálny šport = rýdza ekonomická aktivita. …Nemusíme sa klamať, dokonca i najväčšie kluby ako Manchester United alebo Real Madrid sú v porovnaní s Microsoftom resp. Exxonom finančnými trpaslíkmi. Obrat veľkej väčšiny európskych klubov najvyšších súťaží je menší ako je obrat najväčšieho supermarketu v mieste ich sídla.“

Čo znamená pre dvoch najväčších konkurentov FC Barcelona a Real Madrid byť skutočne úspešný v 3.tisícročí?!

Real Madrid je od roku 2003 stále tzv. najbohatším futbalovým klubom na svete na základe prestížnych štúdií v rámci tzv. Deloitte Football Money League, ktoré hodnotia veľmi zjednodušene výnosy klubu. Od posledného víťazstva v UEFA Champions League v sezóne 2001/2002 však už prešlo veľmi veľa sezón, pričom v posledných 7 ročníkoch nikdy neprešiel klub cez brány osemfinále súťaže ani raz!

FC Barcelona v kalendárnom roku 2009 po športovej stránke síce vyhrala všetko, čo mohla, no zároveň v lete roku 2010 po nových voľbách a zmene vedenia klubu boli zverejnené kontroverzné správy o údajne veľmi nepriaznivej finančnej situácií klubu. Interpretácia ekonomických údajov v svete kreatívnej ekonomiky je najmä hrou čísel, no neodškriepiteľnými dvoma faktami však môžeme povedať i nasledovné.

Za prvé, po zmene vedenia klubu v lete 2010 prišlo po schválení tzv. členmi klubu s právom hlasovať na Valnom zhromaždení členov klubu (špan.-„junta general de socios compromisarios“) zjednodušene povedané k podaniu civilnej žaloby proti odchádzajúcim členom vedenia FC Barcelona na čele s Joanom Laportom pre straty dosiahnuté počas trvania ich mandátu v súlade s článkom 27.5 Stanov klubu a katalánskym súkromným právom (článkom 322-17.2 Zákona 4/2008 z 24. apríla 2008- ide o tzv. 3. knihu Katalánskeho občianskeho zákonníka zaoberajúcu sa právnickými osobami- tzv. DOGC).

Za druhé, nové vedenie FC Barcelona podpísalo v decembri 2010 lukratívnu sponzorskú zmluvu s neziskovou organizáciou Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, ktorej hlavnou náplňou práce je podpora vzdelávania, vedy a výskumu v krajinách blízkeho východu. Táto sa stáva novým globálnym partnerom klubu, od sezóny 2011/2012 by jej reklama mala byť na dresoch FC Barcelona. Zmluva o spolupráci bola uzatvorená na obdobie viac ako 5,5 roka a má priniesť do rozpočtu klubu cca 166 miliónov EURO!

Je teda šport na príklade vrcholového futbalu a jeho top klubu akým je FC Barcelona v súčasnosti skôr hra alebo biznis, skôr súčasť kultúry alebo produkt?! Čo znamená byť skutočne úspešný v súčasnom vrcholovom športe? A ako ho pomocou i práva regulovať na jeho vlastný prospech a zároveň prospech celej spoločnosti?

Profesionálny futbalový sektor rastie v treťom tisícročí podľa slov Joana LAPORTU z prednášky v priemere každoročne o 15 až 20%.

Profesionálny futbalový sektor by však zároveň nikdy nemal zabúdať, kde sa zrodil. Šport i u nás totiž bol, je a vždy bude predovšetkým a temer bezvýhradne súčasťou tretieho sektora.

Mgr. Ladislav Križan, PhD.


Close Menu