Stretnutia s Katalánskom

You are currently viewing Stretnutia s Katalánskom

MOJE STRETNUTIA S KATALÁNSKOM

12. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné posedenie predstaviteľov Katalánskej vlády – jej Delegácie pre strednú Európu (Generalitat de Catalunya – Government of Catalonia – Delegation to Central Europe) pri príležitosti osláv dňa La Diada 2019.

Na toto stretnutie bolo pozvaných cca 50 predstaviteľov spoločností a jednotlivcov, ktorí sú obchodne, politicky, či spoločensky spojení s Katalánskom. Pozvánku obdržala aj naša Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, ktorú som tam zastupoval. Ocitol som sa v spoločnosti predstaviteľov spoločenských, kultúrnych, politických a vedeckých inštitúcií. Bolo pre mňa milým prekvapením, že naša Penya je v pozornosti delegácie predstaviteľov Katalánskej vlády na Slovensku.

KONTAKTY

Osobne som sa zoznámil s pani Krystynou Schreiber, ktorá je Vyslankyňou Katalánskej vlády pre Strednú Európu. Krystyna Schreiber je nemecká novinárka, jej úrad sídli vo Viedni. V našom rozhovore prejavila záujem o aktivity PBEAT a ponúkla nám pomoc a podporu. Odovzdal som jej darček od nás – veľký odznak PBEAT v slávnostnej kazetke. Získal som takisto kontakt na Externého poradcu Katalánskej vlády pre Slovensko – pána Hilari Ruiz de Gauna i Torres, ktorý žije na Slovensku, neďaleko od Bratislavy. Je to rodený Katalánec, hovoriaci po Slovensky. Prejavil záujem o členstvo v našej Penyi.

LA DIADA

Na stretnutí sme sa dozvedeli od katalánskych predstaviteľov množstvo informácií o La Diade, národnom dni Katalánska, ktorý sa oslavuje každoročne 11. septembra od roku 1886. Tento deň pripomína pád mesta Barcelona počas vojny o španielske dedičstvo v roku 1714 a následnú stratu katalánskych inštitúcií a zákonov a nastolenie absolutizmu.

História osláv La Diady prechádzala obdobiami veľkých osláv a ich zákazov. Od roku 1888 sa stala jej symbolom socha Rafaela Casanova, jedného z veliteľov obrany mesta Barcelona, ktorá bola opakovane vystavovaná a premiestňovaná v závisti od politickej situácie. Najväčšie potláčanie osláv bolo počas obdobia frankoistického Španielska. Po páde Frakovho režimu sa prvýkrát verejne slávila La Diada 11. septembra 1976. Následná obrovská demonštrácia v Barcelone 11. septembra 1977 požadovala katalánsku autonómiu. Socha Casanova bola premiestnená späť na pôvodné miesto a slávnosť v roku 1980 oficiálne obnovila Generalitat de Catalunya.

KULOÁROVÉ ROZHOVORY

V príjemnej atmosfére kuloárových rozhovory s mne dovtedy úplne neznámymi účastníkmi stretnutia som prezentoval našu Penyu, čo v ich očiach vyvolávalo údiv a obdiv pri informáciách o počte našich členov a našich aktivitách.

S pánom Hilari Ruiz de Gauna i Torres som si dohodol ďalšie stretnutie.

Naše stretnutie predbehla pozvánka na ďalšie podujatie:

KATALÁNSKO: BUDOVANIE MOSTOV

17. októbra 2019 sa konala v Bratislave konferencia Katalánsko: Budovanie mostov, ktorá spočívala v okrúhlom stole v obsadení:

Alfred Bosch, regionálny minister katalánskej vlády pre zahraničné veci, transparentnosť a inštitucionálne vzťahy,

Mireia Borrell Porta, tajomníčka katalánskej vlády pre zahraničné veci a európske záležitosti,

Alena Krempaská, predstaviteľka Inštitútu ľudských práv – Human Rights Institute.

Podujatie bolo určené pre novinársku obec, zúčastnilo sa ho cca 20 hostí, novinári, RTVS a Katalánci žijúci v Bratislave, ktorých som už poznal z predchádzajúceho stretnutia.

Boli sme oboznámení s Vyhlásením Katalánskej vlády k aktuálnej situácii po odsúdení deviatich predstaviteľov bývalej Katalánskej vlády na dlhoročné tresty. Katalánska vláda považuje tieto tresty za politický proces a historickú chybu, ktorá problém nerieši, iba ho prehlbuje. Trest nevedie k riešeniu a presúva tento konflikt na európske a medzinárodné súdy. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby bolo aktívnou súčasťou riešenia sporu medzi Katalánskom a Španielskom.

Všetci účastníci vyzývali k dialógu, ktorý v tomto spore chýbal a chýba.

V rámci diskusie bolo pozitívne prijaté vyhlásenie FC Barcelona k aktuálnej situácii ako veľmi dôležitého účastníka verejného života, ktoré taktiež vyzýva k dialógu. Rovnako aj vyjadrenie Pepa Guardiolu, bývalého hráča a trénera FC Barcelona, aktuálne trénera Manchester City FC.

Stretol som sa opätovne s pani Krystynou Schreiber, Vyslankyňou Katalánskej vlády pre Strednú Európu a Externým poradcom Katalánskej vlády pre Slovensko, pánom Hilari Ruiz de Gauna i Torres. Pána Hilari Ruiz de Gauna i Torresa som poučil ako sa má prihlásiť do Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. Na november máme predbežne dohodnuté pracovné stretnutie.

Igor Vico


Close Menu