Poukážte Vaše 2% v prospech Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras!

You are currently viewing Poukážte Vaše 2% v prospech Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras!

Podporte 1. oficiálny fanklub FC Barcelona na Slovensku a poukážte 2% v prospech Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. Všetky finančné prostriedky budú použité na rozvoj a zlepšovanie fungovania fanklubu v roku 2014.

FYZICKÉ OSOBY:

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2% poukazujete ako zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 

A) Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Súčasne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Penye poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

 

Údaje o Penye napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať:

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3)%:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava – Ružinov, Koceľova 9

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

B) Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2014:

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Penye poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3)%:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava – Ružinov, Koceľova 9

 

2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

C) PRÁVNICKÉ OSOBY:

  • Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2014:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Penye, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3)%:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava – Ružinov, Koceľova 9

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Visca Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras


Close Menu