Podporte fanklub 2%

You are currently viewing Podporte fanklub 2%

Chcete podporiť činnosť Penyi vašimi percentami z dane? Pripravili sme pre vás postup, ako na to.

1. Ak ste zamestnanci a zamestnávateľ za vás vykonáva ročné zúčtovanie zaplatenej dane:

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

(http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2012/12/Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015.doc )

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Penyi poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

Tlačivá:

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2012/12/Dobrovolnictvo-Vysielajuca2015.doc alebo http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2012/12/Dobrovolnictvo-Prijimatel2015.doc

 1. Údaje o Penyi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava, Koceľova 9

Tlačivo Vyhlásenia:

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2016/01/Vyhlasenie_FO_2015.pdf

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 2. Obe tieto tlačivá***, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 1. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Penyi.

2. Ak si sami podávate daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si z daňového priznania:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Penyi poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

Tlačivá:

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2012/12/Dobrovolnictvo-Vysielajuca2015.doc alebo http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2012/12/Dobrovolnictvo-Prijimatel2015.doc

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech Penyi. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava, Koceľova 9

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Penyi.

3. Ak chcete poukázať ako firma:

 1. Vypočítajte si z daňového priznania Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Penyi, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

 1. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba v prospech Penyi, dar môže byť aj iným organizáciám), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 2. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Penyi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42269369

Sídlo: 82108 Bratislava, Koceľova 9

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), aby sme vedeli, že ste zaslali svoje percenta, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Penyi.


Close Menu