Messi a Pinto bojujú za rovnaké šance pre mladých futbalistov s postihnutím

Messi a Pinto bojujú za rovnaké šance pre mladých futbalistov s postihnutím

Hráči španielskeho veľkoklubu FC Barcelona Lionel Messi a José Manuel Pinto navštívili počas prvého dňa ich ázijského turné v Bangkoku aj deti s mentálnym postihnutím. Rozprávali sa spolu o futbale, ktorý ich všetkých spája. Akcia bola súčasťou projektu UNICEF Thajsko a mimovládnej organizácie Special Olympics Thailand, ktorého cieľom je cez športové tréningy a súťaže začleňovať hendikepované deti do spoločnosti.

Mnohé deti, s ktorými sa Lionel Messi a José Manuel Pinto podelili 6. augusta o svoje futbalové umenie, sú členmi zjednoteného tímu „The Unified team“. Ten je zložený z mladých ľudí s mentálnym postihnutím ale aj ich zdravých rovesníkov, ktorí spolu pravidelne trénujú a tým dávajú príklad, ako dokážu deti s postihnutím bez problémov fungovať v spoločnosti ostatných detí.

Lionel Messi pri debate s deťmi odpovedal na otázky a poznamenal: „Mal som možnosť hrať veľakrát s hendikepovanými deťmi. Nie je to vôbec odlišné hraniu s akýmkoľvek iným dieťaťom.“ Na otázku, ako sa stať dobrým futbalistom, deťom odpovedal: „Kľúčom je tréning. Musíš veľa obetovať. Ak to miluješ, musíš za to bojovať a učiť sa každý jeden deň.“

Isiye Ndombi, zástupca UNICEF pre východnú Áziu a Pacifik poďakoval klubu FC Barcelona za zviditeľnenie tejto dôležitej témy. „UNICEF pevne verí, že ak spoločnosť začlení medzi seba aj deti s postihnutím, obohacuje to životy všetkých.” Ndombi taktiež podotkol: „FC Barcelona svojou prítomnosťou opäť ukazuje, že hodnoty tohto tímu siahajú až za hranice futbalového trávnika a pomáhajú posilňovať dôležitosť spoločenského začlenenia najzraniteľnejšej skupiny detí.”

V Thajsku žije približne 1 milión ľudí s mentálnym postihnutím, z toho až 600 000 tvoria deti. Štúdie preukazujú, že začleňovanie detí s mentálnym postihnutím do kolektívu zdravých detí a ich zapájanie do fyzických aktivít napomáha týmto deťom zlepšiť fyzický a mentálny vývin ako aj komunikačné a sociálne zručnosti.

FC Barcelona a UNICEF spolupracujú od roku 2006 s cieľom pomôcť zlepšiť životy miliónov detí na celom svete – poskytnúť im vzdelanie, dať im príležitosť venovať sa športu a naučiť ich pozitívne hodnoty. FC Barcelona prispieva na prácu UNICEF ročne sumou 1,5 milióna EUR. V roku 2011 obnovili obidve strany partnerstvo na ďalšie tri roky so zámerom vzdelávať a rozvíjať deti cez šport. UNICEF a Nadácia FC Barcelona pomáhajú cez integrovaný program fyzického vzdelávanie miliónom detí v školách priateľským k deťom v Brazílii, Číne, Ghane a Južnej Afrike. Ako zhodnotil Ramon Pont, viceprezident Nadácie FC Barcelona: „Vyhrávať môžeš hodnotami. Snažíme sa využiť silu športu na rozvíjanie ľudí, najmä detí a UNICEF je náš hlavný partner v tejto práci.“

V prípade záujmu o bližšie informácie sa môžete s dôverou obrátiť na kanceláriu UNICEF Slovensko: Tomáš Turčan, komunikačný manažér, media@unicef.sk, 0903 434 484, 02-5292-5919, sekretariát: 02-5296-5082

* * *

Detský fond UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov a jeho poslaním je konkrétna a efektívna pomoc najviac ohrozeným a najzraniteľnejším deťom kdekoľvek vo svete.

Zaisťujeme zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. Propagujeme a ochraňujeme práva detí na celom svete, dohliadame na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáhame deťom v núdzi prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania.

Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a dnes pomáha deťom v núdzi vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta. Formálne patrí medzi agentúry OSN, ale nie je financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov a firiem a globálne až 93% používa priamo na programy pomoci deťom, 4% tvoria administratívne a 3% programové náklady.

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou slovenskou mimovládnou organizáciou, ktorá je s Detským fondom UNICEF spojená akreditačnou dohodou. Naším poslaním je zbierať financie pre Detský fond UNICEF na pomoc deťom v núdzi. Usilujeme tiež o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku – advokačnou činnosťou, iniciatívou Baby Friendly Hospital, projektom Linka detskej istoty a školskými vzdelávacími programami. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk


Close Menu